کارگاه مشاوره : تحلیل کارنامه

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
با خرید این محصول میتوانید به ویدیوی ضبط شده جلسه " تحلیل کارنامه " از سری وبینارهای کارگاه‌های مشاوره سالیانه مهندس…
0
120,000 تومان

دوره هنر آزمون دادن

بدون امتیاز 0 رای
690,000 تومان

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
690,000 تومان

دوره روش مطالعه انواع دروس

بدون امتیاز 0 رای
690,000 تومان

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
690,000 تومان

دوره هنر تست زنی و حل تمرین

بدون امتیاز 0 رای
690,000 تومان

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
690,000 تومان

دوره تحلیل کارنامه به روش مهندس نظری

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
490,000 تومان

کارگاه پرسش و پاسخ : یادداشت برداری ، خلاصه نویسی و روش مطالعه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
رایگان!

کارگاه پرسش و پاسخ : هنر تست زنی و تمرین حل کردن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

0
رایگان!