• این فرم مختص دوره های آموزشی مهندس بهروز نظری می باشد
    شما می توانید سوالات مشاوره ای، پیشنهادات و همچنین مشکلات احتمالی در دوره های آموزشی را از طریق این فرم مستقیما برای مهندس بهروز نظری ارسال کنید
    از اینکه برای رشد خودتان و بهتر کمک کردن به فرزندان ایران زمین در حال یادگیری هستید از شما تشکر می کنیم و قطعا با ارائه خدمات شایسته قدردان تلاش شما خواهیم بود
  • لطفا به فارسی تایپ کنید
  • سوالات شما در وبینارها پاسخ داده خواهد شد
    شما با دنبال کردن پیج اینستاگرام مهندس بهروز نظری به آدرس instagram.com/behrouz_nazari از مطالب پیج ایشان نیز می توانید استفاده نمایید