آزمون پایان دوره قوانین انتخاب رشته

برای شرکت در آزمون پایان دوره “قوانین انتخاب رشته” بر روی لینک زیر کلیک کنید: http://behrouznazari.com/tests/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/

0
رایگان!

آزمون تعیین سطح انتخاب رشته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آزمون قوانین انتخاب رشته وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان رایگان شرکت در آزمون 
0
رایگان!

قوانین، الگورتیم و فرایند انتخاب رشته دانشگاه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

بعد از گذراندن این دوره، شما همانند یک مربی مطالعاتی برای دانش آموزان خود برنامه ریزی درسی انجام خواهید داد.

158
1,500,000 تومان

آزمون جعبه ابزار کانون

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آزمون قوانین انتخاب رشته وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان رایگان شرکت در آزمون 
0
رایگان!

آزمون هنر تست زنی (جبرانی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آزمون قوانین انتخاب رشته وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان رایگان شرکت در آزمون 
0
رایگان!

آزمون هنر تست زنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آزمون قوانین انتخاب رشته وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان رایگان شرکت در آزمون 
0
رایگان!

آزمون جبرانی مرور

برای شرکت در آزمون روز لینک زیر کلیک کنید:   http://behrouznazari.com/tests/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1/

0
رایگان!

آزمون پایان دوره مرور، دوره و دوباره خوانی

برای شرکت در آزمون پایانی “مرور، دوره و دوباره خوانی” بر روی لینک زیر کلیک کنید: http://behrouznazari.com/tests/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/

0
رایگان!